Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chráněné dílny

   Chráněné dílny

   V současné době je na chráněných pracovních místech zaměstnáno 15 osob se zdravotním postižením.

   Jsou to lidé s tělesným, či mentálním postižením, kteří jen těžko mohou najít uplatnění na volném trhu práce.

   Tito lidé na všech pracovištích pracují pod vedením vyškolených asistentů.

   Je snaha vyhledávat pro tyto zaměstnance dílen takové druhy pracovních činností, které jsou úměrné možnostem, schopnostem, dovednostem i zájmům pracovníka a je stanoven druh a předpokládaná intenzita podpory ze strany asistenta.

   Zaměstnancům chráněných dílen je nabídnuto několik druhů pracovních činností na různých pracovištích.

   Výrobky dílen jsou nabízeny do obchodů v okolních městech i v sousedním Německu nebo jsou prodávány při různých místních společenských a kulturních akcích.

   Spolupracujeme s firmou Plaston ČR, která nám zadává v současné době zhruba 20 druhů práce. Jde o balení a kompletování různých výrobních komponentů. Jednotlivé pracovní úkony jsou jednoduché a práce zvládají i osoby s těžším zdravotním postižením.