Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociálně terapeutické dílny

Poslání:

Dlouhodobá a pravidelná podpora lidem s mentálním či kombinovaným postižením. Nácvik, rozvoj a osvojování pracovních, sociálních a motorických dovedností vedoucích k samostatnosti.

 

Cílová skupina:

Osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením
u kterých je možné docílit zdokonalení pracovních návyků a dovedností
a které žijí v regionu Šluknovského výběžku.

 

 

Cíl služby:

Nabídnout uživatelům různé aktivity, vedoucí k vytvoření pracovních návyků a dovedností nezbytných pro zaměstnání.

Po dosažení určitých dovedností, možnost zaměstnání v chráněných dílnách nebo na otevřeném trhu práce.

Přístup k uživatelům služby podle jejich individuálních potřeb a přání.

Zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Pomoc uživatelům udržet si co nejvyšší kvalitu života přes veškerá zdravotní a jiná omezení.

 

Zásady poskytování služby:

- individuální přístup k uživateli
- podpora uživatelů v samostatnosti a nezávislosti
- jednání s uživatelem, jako rovnocenným partnerem
- diskrétnost

- respektování svobodné volby uživatele
- princip "každá práce má smysl" a uživatel ho vždy zná
- flexibilita - služba se přizpůsobuje potřebám uživatelů

 

Poskytujeme tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

d) podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností
 

Způsob poskytování sociální služby

                           K ČEMU A PRO KOHO JE TAHLE DÍLNA

       Dílna je pro všechny lidi, kteří chtějí pracovat, jako jejich rodiče, sourozenci, kamarádi, ale myslí si, že ještě neumějí všechno, co k dobrému pracovnímu výkonu potřebují. Neumí třeba chodit někam včas, neumí vydržet u práce, neumí si říct o pomoc, neumí pracovat delší dobu …
   Pro takové lidi je naše dílna, aby jim pomohla ve všem, co potřebují.

   Co můžete v dílně dělat? Můžete dělat keramiku, tkát na rámu, nebo na stavu, učit se šít, plést, háčkovat, vařit a péct, pracovat v dřevařské dílně a na zakázkách pro firmu Plaston a dělat další jiné věci …

   Za to že chodíte do dílny, nemusíte nic platit. Platíte si pouze svačiny, obědy a pití, které si objednáte. Pokud si budete nosit svoje pití a svoje jídlo, nemusíte platit vůbec nic. O svačině, nebo po obědě si můžete udělat svoji kávu, nebo čaj a za to také neplatíte.

   Když chcete přestat chodit do dílny, můžete přestat kdykoli. V takovém případě sepíšeme Vaše přání na papír, Vy ho podepíšete a druhý den už nemusíte chodit. Musíte ale vědět, že když přestanete chodit do dílny Vy, může začít chodit místo Vás někdo jiný a je možné že pro Vás už potom nebude místo, ani když se rozhodnete, že zase chcete chodit.

   Pracovníci a pan ředitel se mohou rozhodnout, že už do dílny nebudete moci chodit jenom v případě, že v prvních dvou měsících zjistí, že tahle dílna Vám nemůže pomoci, jak Vy potřebujete, nebo když si nerozumíte s ostatními v dílně. Také už nemůžete chodit do dílny, když skončí smlouva, nebo když jste na někoho zlý / zlá, někomu se stále posmíváte, uhodil(a) jste někoho, neposlechl(a) jste napomenutí pracovníků, rozbíjíte zařízení a nábytek, které jsou v dílně, nebo když se rozhodnete, že už k nám nechcete chodit.
   Když uděláte některou z těchto věcí, napíše Vám pan ředitel dopis, ve kterém vysvětlí, proč už nemůžete do dílny chodit a pak už do dílny nesmíte.

   Abyste zvládal(a) co nejvíce věcí sám / sama, má každý člověk v dílně svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník je ten, který Vám poradí a pomůže, když v dílně něco potřebujete, něco Vám vadí, nebo se chcete na něco zeptat. Když si nebudete rozumět, můžete požádat pana ředitele o výměnu klíčového pracovníka. Spolu s klíčovým pracovníkem budete pracovat na individuálním plánu. To je písemná dohoda (povídání) o tom, co se chcete v dílně naučit, jak to budete dělat, kdo Vám pomůže a jak dlouho to bude trvat. O plánu si budete povídat a říkat si, co se povedlo a co ne. Když budete chtít, můžete změnit to, co jste se rozhodl(a), že se v dílně naučíte. Musíte se snažit i Vy, abyste splnil(a) to, co jste se rozhodl(a) naučit.   Dílna je otevřena každý pracovní den. Do dílny chodíte v ty dny a v tu dobu na kterou jste se domluvili s panem ředitelem.
   Dílna je uzavřena v době mezi Štědrým dnem a Novým rokem, kdy si pracovníci vybírají dovolenou.

   Do dílny musíte přicházet v určenou dobu včas. Když byste chodil(a) později nestihnete udělat žádnou práci. Později můžete přijít jen když jdete ráno třeba k lékaři, nebo něco vyřizovat na úřad.

   Pokud se naučíte všechny věci , které byste mohl(a) potřebovat k práci, můžete přemýšlet, kde byste chtěl(a) pracovat. Můžete také přemýšlet o tom, co byste určitě dělat nechtěl(a).
   Je možnost zařazení na chráněné pracovní místo, kde pracujete na Pracovní smlouvu, nebo Dohodu o provedení práce a to znamená, že už pracujete za peníze.
   Je možné Vám také hledat práci jinde než v naší dílně, například v nějaké firmě. Práci Vám ale nemohou hledat pracovníci dílny. Tuhle věc dělají jiní lidé.
   Jsou místa, kterým se říká agentury podporovaného zaměstnávání, kde pracují lidé, kteří Vám pomohou najít práci. Všichni víme, že najít práci nemusí být jednoduché a může to trvat dlouho. Do takových agentur chodí mnoho lidí a všichni by chtěli pracovat. Proto je nejlepší, když Vy tam přijdete s rodiči, bratrem, nebo sestrou, nebo s někým, kdo Vám pomáhá třeba i na úřadech a necháte se zapsat do seznamu těch lidí, kteří by chtěli pomoci najít práci.
   Může se stát, že to bude trvat i několik měsíců, než bude volný jeden člověk, který Vám bude moci pomáhat. V době kdy čekáte, můžete chodit na povídání s ostatními lidmi, kteří čekají. Takové povídání je většinou jednou za měsíc a můžeme Vám pomoci ujasnit si, co chcete a co ne.