Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání se zájemcem

Jednání se zájemcem o sociální službu

1.Zájemce o službu kontaktuje sám nebo prostřednictvím opatrovníka/rodiče ředitele poskytovaných služeb p. Milana Otáhala, nebo sociálního pracovníka (telefonicky, e-mailem, osobně, písemně - žádost o přijetí do služby najde uchazeč na webových stránkách, nebo s ním bude sepsána při návštěvě dílny ). Sociální pracovník vede evidenci žadatelů o službu.

2.Zájemce o službu je pozván na návštěvu dílen – sám nebo s doprovodem (opatrovník/rodiče/asistent) navštíví některé ze tří pracovišť (Šluknov, Dolní Poustevna, Vilémov); během návštěvy je seznámen s nabídkou činností, které dílna nabízí, s pravidly pobytu v dílně (viz nástěnka ); s navazujícími službami (viz dokument o navazujících službách ).

3. Jednání se zájemcem/žadatelem o službu vede sociální pracovník.

4. Se zájemcem o službu jsou během návštěvy dílen po seznámení s nabídkou činností projednány jeho požadavky, očekávání (závislé na možnostech, schopnostech a přáních zájemce o službu = při jednání zapojit budoucího uživatele /nejen opatrovníka, rodiče/ = dle svých schopností musí porozumět, o čem se mluví = vysvětlovat za použití obrázků, fotek, názorné ukázky apod.).

5. O přijetí nebo odmítnutí zájemce o službu rozhoduje ředitel organizace p. Milan Otáhal po poradě se sociálním pracovníkem a vedoucím sociálně terapeutických dílen .

7. Pokud není zájemce/žadatel o službu odmítnut, je mu do 30 kalendářních dnů od návštěvy dílny předán návrh smlouvy o poskytování služeb podepsaný ze strany poskytovatele a zájemce je vyzván, aby smlouvu podepsal do 14 kalendářních dnů.

8. Pokud zájemce o službu smlouvu v tomto termínu nepodepíše, odmítne podepsat a nebo ji podepíše s výhradami, je věc chápána tak, jako by vzal svoji žádost zpět.